Mieszkania na sprzedaż w Gdańsku – kiedy jest najlepszy czas na inwestycję?

Uspokojenie ruchu ulicznego i bardziej przyjazne warunki dla pieszych i rowerzystów na krzyżujących się ze sobą ulicach Środkowej i Strzeleckiej – takie są plany stołecznego Ratusza. W tym celu Urząd Miasta właśnie ogłosił konkurs „Ulice Nowej Pragi” na wykonanie koncepcji zagospodarowania wyżej wymienionych ulic. Według wstępnych założeń na ulicy Środkowej ma powstać woonerf, czyli ulica mająca także funkcję deptaku, miejsca spotkań i parkingu.

 

 

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, powiększanie terenów zielonych i stwarzanie przestrzeni przyjaznych pieszym i rowerzystom to tendencja obecna w wielu dużych miastach na całym świecie – Seulu, Barcelonie czy Nowym Jorku. W tym celu powstają między innymi tzw. woonerfy (polski odpowiednik tego słowa nie istnieje, ale ostatnio mieszkańcy Łodzi zgłosili wniosek o konkurs na znalezienie polskiej nazwy). Są to alejki, w których ruch samochodowy jest dopuszczony, ale priorytet mają piesi i rowerzyści. Na tego typu ulicach nie istnieje ścisły podział na jezdnię i chodnik. Woonerfy są także miejscem spotkań mieszkańców i zabaw dzieci. Pierwsza tego rodzaju przestrzeń na Pradze ma powstać na ulicy Środkowej, a jak dokładnie będzie wyglądać dowiemy się we wrześniu, gdy nastąpi rozwiązanie konkursu na przebudowę praskich ulic.

Przebudowa ulic na Pradze – konsultacje społeczne

 

Zanim uczestnicy konkursu wezmą się za projektowanie, zbierane są opinie mieszkańców na temat zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej. To przecież mieszkańcy na co dzień zmagają się z problemami komunikacyjnymi i niejednokrotnie mają własne pomysły na poprawienie obecnej sytuacji. Co należałoby zmienić, a co zachować w przestrzeni tych dwóch praskich ulic – swoje zdanie można przekazać mailowo (dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl) lub podczas spotkań w punktach konsultacyjnych. Najbliższy termin to 6 czerwca od 14.00 do 19.00 przy skrzyżowaniu ulic Środkowej i Kowieńskiej. Konsultacje potrwają do 16 czerwca bieżącego roku.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Ulice Nowej Pragi”

 

Raport z konsultacji z mieszkańcami będzie przekazany uczestnikom konkursu – wnioski o dopuszczenie do udziału w nim projektanci mogą zgłaszać do 19 czerwca. Następnie do 15 września będą musieli wykonać koncepcję zagospodarowania ulicy Środkowej (na odcinku od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej) i ulicy Strzeleckiej wraz z przyległościami (m.in. placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką czy skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Kowieńską i 11 Listopada). Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: 60 000 zł za I nagrodę, 30 000 zł za II nagrodę i 15 000 zł za III nagrodę. Zdobywca pierwszej nagrody zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zintegrowany Program Rewitalizacji

 

Projekt przebudowy ulic na Pradze Północ jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji: w latach 2015-2022 Urząd Miasta przeznaczy około 1.440 miliardów złotych na modernizację obszarów na Pradze-Północ, Pradze-Południe i na Targówku. Program przewiduje zarówno odnowienie budynków, jak i dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. W planach między innymi rewitalizacja Bazaru Różyckiego, remont Teatru Baj czy otwarcie Centrum Kultury Nowa Praga w odnowionym Pałacyku Konopackiego.