Regulamin

 

 Obowiązuje do 01.01.2000 r. do odwołania

 

 

 

1. Punkt pierwszy. 

2. Punkt drugi.

3. Punkt trzeci.

4. Punkt czwarty.

5. Punkt piąty.